Q&A

Home / Q&A
Total 7
Number Title Author Date Votes Views
Notice
해외유학/이민 박람회 안내
qdgis | 2018.09.06 | Votes 0 | Views 495
qdgis 2018.09.06 0 495
Notice
청도은하국제학교는 보딩이 가능한가요?
qdgis | 2018.07.31 | Votes -2 | Views 468
qdgis 2018.07.31 -2 468
Notice
입학시기는 언제인가요?
qdgis | 2018.07.31 | Votes 0 | Views 422
qdgis 2018.07.31 0 422
Notice
청도은하국제학교 고등부를 졸업한 후 국외로 대학을 갈 수 있나요?
qdgis | 2018.07.31 | Votes -2 | Views 629
qdgis 2018.07.31 -2 629
Notice
청도은하국제학교는 정식 허가를 받은 학교인가요?
qdgis | 2018.07.31 | Votes 0 | Views 610
qdgis 2018.07.31 0 610
2
Secret 2019년 9월 학기 시험 (1)
강명좌 | 2019.05.26 | Votes 0 | Views 4
강명좌 2019.05.26 0 4
1
청도국제은하학교는 어디에 위치해있나요? (2)
유리쿠마 아라시 (ユリ熊嵐) | 2019.05.16 | Votes 0 | Views 194
유리쿠마 아라시 (ユリ熊嵐) 2019.05.16 0 194
New